Tim

Agencija za računovodstvo “AS” okuplja tim od pet osoba različitih obrazovnih, životnih i starosnih nivoa. Kompletnu računovodstvenu uslugu pružaju stručne, dinamične i odgovorne osobe…

VAHIDIN OMANOVIĆ

Ekonomski fakultet u Sarajevu Postdiplomski studij Certificirani samostalni računovođa Poznavaje Engleskog jezika

Pošalji email

ENISA OMANOVIĆ

Srednja ekonomska škola Sarajevo Računovodstveni tehničar

Pošalji email

AMIRA KOMARICA

Pedagoška akademija u Sarajevu Poznavanje Njemačkog i Engleskog jezika

Pošalji email

VILDANA PAŠIĆ

Ekonomski fakultet u Sarajevu Poznavanje Engleskog jezika

Pošalji email